Stratené lietadlo v kráľovskom meste

Názov Lokalita Body
Dom na reťazi Dolná ulica 19 20
Hrad stred Nám. SNP 20
Chaviva Reiková pri múzeu SNP 20
Kamene zabudnutých Horná ulica 23 10
Kométa Dolná ulica 11 10
Kto tu býval? Dolná ulica 6 10
Lietadlo pri parkovisku SNP 30
múzeum SNP Kapitulská 23 Banská Bystrica 20
Radnica Nám. SNP 1 20
ŠTART začiatok námestia 10
Záhadný výtvor Dolná ulica 29 10