Ako hrať

Stiahnite si aplikáciu Objavujme z Google Play alebo App Store.

Aplikácia umožňuje hrať rôzne typy hier a kvízov. Každá hra je samostatná vrátane pravidiel, zoznamu úloh, hráčov a výhier. Má vlastný termín začiatku a konca.
Každá hra obsahuje vlastné pravidlá a podmienky účasti. Prosím, podrobne si ich prečítajte v pravidlách hry.
UPOZORNENIE: Pre aktívne používanie hry potrebujete mobil s os Android alebo iOS, možnosť zaznamenať polohu zariadenia (GPS alebo cez mobilnú sieť) a v hrách ktoré neumožňujú hranie v režime OFFLINE aj dátové pripojenie do internetu.

Zoznam hier
Na úvodnej obrazovke sa zobrazia aktívne hry, resp. aj hry ktoré užívateľ hral v minulosti. Každá hra obsahuje informácie:

 • názov hry
 • krátky popis hry
 • logo hry alebo usporiadateľa hry
 • celkový počet bodov v hre
 • počet zapojených hráčov
 • čas v dňoch do začiatku alebo do konca hry
 • symbol, či je hráč zapojený do hry alebo ešte nie je
 • symboly, ukazujúce typy úloh v tejto hre

Hru si vyberiete kliknutím na riadok hry.

Ak si chcete iba pozrieť informácie o hre, zoznam úloh alebo rebríček hráčov, tak sa do hry nemusíte registrovať. Ak sa ale chcete zapojiť do hry o výhry, tak sa musíte najskôr zaregistrovať.

Registrácia do hry
Po výbere hry sa zobrazí hracia karta hry. Ak sa hráč do vybranej hry nezapojil, tak sa o tom zobrazí okno s informáciou a ponúkne sa priamo možnosť registrácie nového hráča alebo prihlásenie hráča, ktorý sa už do vybranej hry zaregistroval skôr alebo na inom zariadení.
Na registráciu do hry je potrebné vyplniť tieto údaje:

 • prihlasovacie meno alebo nick pre túto hru, ktoré musí byť unikátne pre túto hru (pozor: v inej hre sa musíte registrovať znova a môžete mať aj iný nick)
 • heslo s minimálnou dĺžkou 8 znakov
 • Váš platný email – zadajte prosím aktívny email, lebo len cez neho bude s Vami prebiehať komunikácia
 • doplňujúce registračné údaje, ktoré môže vyžadovať organizátor hry (napr. vek, bydlisko a pod.)
 • ak sa chcete zaregistrovať do hry, musíte súhlasiť s jej podmienkami

Stlačte tlačidlo Registrovať. Na registráciu musíte byť pripojený ku internetu.

Prihlásenie do hry

Na prihlásenie stačí, ak zadáte vaše prihlasovacie meno (nick) a heslo. Na prihlásenie musíte byť pripojený ku internetu. V prípade, že ste zabudli heslo, tak nás kontaktujte na email info@gameandquiz.com kde uveďte názov a hry a Váš nick. Nové heslo Vám zašleme na email, ktorý ste zadali pri registrácii.

Hracia karta hry
Na tejto obrazovke sú zobrazené údaje hry v troch záložkách:

 1. zoznam úloh danej hry – itinerár
 2. mapa s GPS súradnicami úloh
 3. aktuálny rebríček hráčov

V zozname úloh sa zobrazujú základné informácie o úlohe:

 • názov úlohy
 • počet bodov za danú úlohu – každá úloha môže mať iný počet bodov
 • typ a miesto úlohy
 • aktuálna vzdialenosť od úlohy, pri zistenej lokalizácií
 • obrázok pre úlohu
 • tlačidlo pre rýchle splnenie úlohy, v prípade že spĺňate podmienky pre splnenie danej úlohy

Pri kliknutí na úlohu alebo pri výbere úlohy z mapy sa zobrazí podrobný popis o úlohe s prípadnými obrázkami a odkazmi na ďalšie zdroje.

Režimy OFFLINE a ONLINE

 • OFFLINE režim je prémiový režim, ktorý umožňuje plnenie úloh hry aj bez pripojenia k internetu. Takéto hranie má však svoje obmedzenia. Samozrejme je potrebné byť pripojený minimálne v prvých krokoch, teda pri registrácií sa do hry, pri prihlásení sa a minimálne pri prvom načítaní úloh zo servera. Následné plnenie úlohy už nie je viazané na pripojenie k internetu. Údaje o splnených úlohách sa ukladajú do Vášho mobilného zariadenia. Po splnení úloh je potrebné odoslať takto nahrané úlohy na server, čím Vám budú pripísané body a zmení sa Vám poradie v rebríčku hráčov. Odoslanie je realizované pomocou tlačidla v tvare šípky, ktoré nájdete na obrazovke úloh, v hornom zelenom páse, naľavo od tlačidla menu. V režime OFFLINE rovnako nebudú k dispozícií mapové podklady, preto je vhodné, si mapu v okolí bodov, ktoré si vyžadujú lokalizáciu, vopred načítať na mieste s možnosťou pripojenia k internetu. POZOR po odhlásení sa z hry v ktorej máte splnené, no neodoslané úlohy, prídete o tieto údaje. Následné uznanie, resp. pripísanie bodov za takéto úlohy nebude viac možné.
 • ONLINE režim je štandardný režim, ktorý je závislý na pripojení k internetu. Úlohy v hrách podporujúcich len režim ONLINE, nie je možné plniť bez pripojenia k internetu.

Splnenie LOKALIZAČNEJ úlohy v režime OFFLINE
Pre úspešné splnenie úlohy je potrebné:

 • byť prihlásený do hry
 • byť v dosahu úlohy podľa definovaného okruhu pre danú úlohu
 • čo najskôr sa pripojiť k internetu a potvrdiť splnenie úlohy, čím Vám budú pripísané body

Splnenie LOKALIZAČNEJ úlohy v režime ONLINE
Pre úspešné splnenie úlohy je potrebné:

 • byť pripojený ku internetu
 • byť prihlásený do hry
 • byť v dosahu úlohy podľa definovaného okruhu pre danú úlohu

Splnenie KVÍZOVEJ úlohy v režime OFFLINE
Pre úspešné splnenie úlohy je potrebné:

 • byť prihlásený do hry
 • vybrať správnu odpoveď na kvízovú otázku
 • čo najskôr sa pripojiť k internetu a potvrdiť splnenie úlohy, čím bude odoslaná Vaša odpoveď na server a v prípade správnej odpovede aj pripísané body

Splnenie KVÍZOVEJ úlohy v režime ONLINE
Pre úspešné splnenie úlohy je potrebné:*

 • byť prihlásený do hry
 • byť pripojený ku internetu
 • vybrať správnu odpoveď na kvízovú otázku

Splnenie FOTO úlohy v režime OFFLINE
Pre úspešné splnenie úlohy je potrebné:

 • byť prihlásený do hry
 • zhotoviť fotografiu podľa požiadaviek danej úlohy
 • čo najskôr sa pripojiť k internetu a potvrdiť splnenie úlohy, čím bude fotografia odoslaná na server a Vám pripísané body

Splnenie FOTO úlohy v režime ONLINE
Pre úspešné splnenie úlohy je potrebné:

 • byť prihlásený do hry
 • byť pripojený ku internetu
 • zhotoviť fotografiu podľa požiadaviek danej úlohy

Splnenie kombinovaných úloh: LOKALIZAČNO-KVÍZOVÝCH a LOKALIZAČNO-FOTOGRAFICKÝCH
Pre úspešné splnenie takýchto úloh, je potrebné splniť podmienky pre oba typy úloh, z ktorých sa kombinovaná úloha skladá.

Každá lokalizačná úloha má svoj vlastný rozsah (definovaný okruh v metroch), ktorý určil zadávateľ hry. Rozsah si môžete pozrieť na mape. Označením úlohy sa nakreslí kruh s rozmerom rozsahu okolo bodu úlohy. Ak sú dodržané podmienky na splnenie úlohy, tak potom úlohu splníte tak, že v zozname úloh stlačíte tlačidlo v pravej časti alebo na mape stlačíte okrúhle tlačidlo v dolnej časti mapy. Po overení podmienok a úspešnom zapísaní splnenia na server, sa zobrazí informácia o počte získaných bodov a úloha sa zobrazí ako splnená.

Pri úspešnom splnení úlohy v režime OFFLINE, sa zobrazí informácia o tom, že ste momentálne v režime OFFLINE (napríklad na miestach, kde nie je pokrytie mobilným internetom). Takto splnené úlohy, je potrebné hneď pri najbližšom možnom pripojení k internetu ODOSLAŤ! Tlačidlo v tvare šípky, pre odoslanie údajov o úlohách splnených v režime offline, sa nachádza v zelenom páse menu, na obrazovke zoznamu úloh.

Poradie hráčov – Rebríček
Na hracej karte hry sa zobrazuje aktuálne poradie hráčov pre danú hru. Zoznam obsahuje všetkých registrovaných hráčov. Hráč je identifikovaný zadaným nick-om. Zobrazuje sa jeho poradie a aktuálny bodový stav. Ak hráč zatiaľ nezískal žiadne body, tak sa zobrazuje na konci rebríčka bez udania bodov.
Rebríček hráčov zobrazuje stav hráčov v čase zobrazenia okna. Ak chcete nanovo načítať zoznam hráčov, tak musíte prepnúť na záložku Zoznam úloh a späť na Rebríček. Vtedy sa načítajú aktuálne údaje zo servera.
V prípade že ste ešte neodoslali úlohy splnené v režime OFFLINE, váš bodový stav bude pri najbližšom pripojení na internet zobrazovať len body, ktoré sú uložené na serveri. Preto sa môže stať, že počet Vami nahratých bodov, môže po hraní bez pripojenia k internetu po najbližšom pripojení, alebo v zozname hráčov na stránke hry byť nižší, ako počet bodov v okamihu splnenia úlohy. V takom prípade je potrebné sa pripojiť k internetu a tlačidlom na odoslanie nahratých úloh, tieto úlohy odoslať na server.

Prajeme vám veľa zábavy, poznávania a výhier s aplikáciou OBJAVUJME.

V prípade akýchkoľvek otázok k aplikácii nás kontaktujte na info@gameandquiz.com