Cyklopátranie Medzilaborce 30.6.2018

Všetky úlohy z hry Cyklopátranie Medzilaborce 30.6.2018

12. Cintoríny z I. sv. vojny, Čabiny

Základné informácie o úlohe

Lokalita Čabiny
Kategória zaujímavosť
Počet bodov 20
Typ úlohy Geo

Popis: Skupina stromov uprostred lúky, ktorá je viditeľná na pravej strane od cesty číslo 559, smer Humenné – Medzilaborce, zhruba kilometer za obcou Čabiny, je cintorín označovaný v archívnej zložke ako Vojenský cintorín Vyšné Čabiny č. II. Nachádza sa asi 150 m juhozápadne od kóty 398,4.
Podľa archívnej zložky na tomto mieste má byť pochovaných približne 880 vojakov v štyroch masových hroboch. Zložka o vojenskom cintoríne by mala obsahovať minimálne dobový náčrt, ako je uvedené na katastrálnom liste. Pri našom výskume v archíve sme však v zložke o tomto cintoríne našli iba katastrálny list. Pravdepodobne došlo k založeniu zvyšných dokumentov o cintoríne do inej zložky alebo, v horšom prípade, k strate týchto dokumentov. Momentálne tak nemáme bližšie dobové informácie o vojenskom cintoríne Vyšné Čabiny č. II.
Rozloha cintorína je približne 440 m2. Vojaci sú pochovaní v štyroch šachtách, ktorých rozmery sú približne 12×2 m a vystupujú nad okolitý povrch 15-20 cm. Cintorín sa kedysi nachádzal v lesnom poraste. S najväčšou pravdepodobnosťou v 50. – 60. rokoch pri rozširovaní družstevnej pôdy sa rozhodlo o zlikvidovaní lesného porastu a o skultúrnení pôdy pretvorením na ornú pôdu. Vďaka uvedomelosti neznámych ľudí cintorín nebol rozoraním zničený. Až do roku 2007 sa aj napriek tomu, že mu nebola venovaná žiadna starostlivosť zachoval v relatívne slušnom stave.
Na jar 2007 došlo k čiastočnej rekonštrukcii spomínanej lokality. Cintorín bol ohradený brezovými brvnami a v jeho strede bol osadený jednoduchý drevený kríž. Do budúcnosti by bolo vhodné umiestniť v blízkosti cintorína informačnú tabuľu s údajmi o tomto vojenskom cintoríne a taktiež v blízkosti cesty číslo 559, smer Humenné – Medzilaborce, umiestniť smerovú tabuľu upozorňujúcu na prítomnosť tohto vojenského cintorína. Prípadným návštevníkom by sa tak naskytol pohľad nielen na samotný vojenský cintorín, ale aj na peknú panorámu údolia rieky Laborec.
Foto: http://www.kvhbeskydy.sk/vojenske-cintoriny-z-prvej-svetovej-vojny-v-obci-cabiny/nggallery/thumbnails


Miesto


Obrázky k úlohe

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.