CPR Sigord

Všetky úlohy z hry CPR Sigord

Miesta kam putujeme

Základné informácie o úlohe

Lokalita CPR
Kategória CPR Sigord
Počet bodov 10
Typ úlohy Geo-Kvíz

Popis: Lutina
Najväčším pútnickým miestom pre gréckokatolíkov na SLovensku je Lutina, ktorej centrom je Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Bazilika bola postavená v roku 1908 ako jednoloďový chrám. Slávnostné vyhlásenie tohto pútnického chrámu za Baziliku minor sa uskutočnilo 27. -28. augusta 1988 na slávnostných bohoslužbách počas hlavnej púte. V rokoch 2007 – 2009 bola bazilika rozšírená o dve bočné lode – pravá slúži aj ako farská kaplnka, preto v nej bol inštalovaný zreštaurovaný historický barokový ikonostas a oltár z Chrámu sv. Paraskevy z Novej Polianky z roku 1766.
9. júna 2010 bola Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine pričlenená zvláštnym Putom duchovného príbuzenstva k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov.
V júli 2013, pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia miestneho chrámu za baziliku minor, bazilika dostala nový šat v podobe rozmerných mozaík Božieho milosrdenstva, svätého Jána Pavla II., blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu, rehoľného kňaza mučeníka Metoda Dominika Trčku, svadby v Káne Galilejskej , milosrdného Samaritána a sv. sestry Faustíny. Ich autorom je o. Kamil Dráb CSsR.
Súčasťou baziliky sú od roku 2013 aj relikvie všetkých spomínaných svätých a blahoslavených, ktoré sú inštalované priamo v mozaikách.


Kvíz

Otázka: Chrám v Lutine bol vyhlásený za baziliku v roku
Možnosti:
  1. 1956
  2. 1977
  3. 1988
  4. 1990

Miesto


Obrázky k úlohe

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.