CPR Sigord

Všetky úlohy z hry CPR Sigord

Na ceste

Základné informácie o úlohe

Lokalita CPR
Kategória les
Počet bodov 15
Typ úlohy Geo-Kvíz

Popis: Keď Mojžiš prišiel do Egypta, musel najprv presvedčiť svoj národ, že je poslaný od Boha, aby ich vyviedol z otroctva. Následne Mojžiš predstúpil pred faraóna a žiadal ho, aby umožnil Izraelitom vyjsť na púšť, aby tam mohli sláviť sviatky. Faraón im nielenže nedovolil odísť do púšte, ale ešte viac zaťažil izraelitov prácami. Preto izraeliti začali šomrať na Mojžiša. Keď potom Boh prehovoril k Mojžišovi, ten išiel pred faraóna a urobil tam zázrak, aby potvrdil, že je naozaj poslaný Bohom Izraela.

Ďalšie slovo, potrebné ku kľúču do zasnúbenej zeme nájdeš v Ex 7,13 a je to 6 slovo.

Čo myslíš, čomu sa mohol Mojžiš naučiť na návšteve u faraóna, keď pred ním urobil zázrak s palicou? Prečítaj si Ex 7, 8 - 13 o návšteve Mojžiša u faraóna a po ceste sa o tom porozprávajte v skupinke.


Kvíz

Otázka: Kto prišiel s Mojžišom k egyptskému vládcovi faraónovi?
Možnosti:
  1. Sefora
  2. Kňazi Izraela
  3. Áron
  4. Jetro

Miesto

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.