CPR Sigord

Všetky úlohy z hry CPR Sigord

Na ceste

Základné informácie o úlohe

Lokalita CPR
Kategória les
Počet bodov 25
Typ úlohy Geo-Kvíz

Popis: Keďže faraón nepočúval Mojžiša ani po zázraku s palicou, Boh dopustil na Egypt 10 rán. Tá prvá spočívala v tom, že všetka voda v Egypte sa zmenila na krv. Po nej nasledovali ďalšie, keďže faraónovo srdce bolo stále tvrdne a nechcel počúvať, čo mu Mojžiš hovoril.

Ďalšie slovo kľúča nájdeš v Ex 7,22 a je to prvé slovo v tomto verši.

Mojžiš si vypočul Boha a šiel k faraónovi, aby oznámil prvú ranu, ktorá mala doľahnúť na Egypt. Čo myslíš, čomu sa Mojžiš mohol naučiť pri tejto rane? Tato udalosť sa nachádza v Ex 7, 14 - 25. Prečítajte si tento text a porozprávajte sa o tom, čomu sa Mojžiš mohol naučiť.


Kvíz

Otázka: Aká bola tretia egyptská rana?
Možnosti:
  1. žaby
  2. muchy
  3. mor dobytka
  4. vredy
  5. komáre

Miesto

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.