CPR Sigord

Všetky úlohy z hry CPR Sigord

Na ceste

Základné informácie o úlohe

Lokalita CPR
Kategória les
Počet bonusových bodov 5 pri splnení úlohy v čase od 07.08.2018 08:00 hod do 10.08.2018 17:00 hod
Typ úlohy Geo-Info

Popis: Historik Branislav Varšik, ktorý hradu venoval značnú pozornosť, sa domnieva, že hrad vybudoval Budun z Ploského, a preto vzniklo aj pomenovanie Budunov hrad (Bodonvára). Po vpáde Tatárov do oblasti dolného toku rieky Torysa v roku 1285 ho ako refúgium pre svoju rodinu a po značnom poškodení, ktoré sa konštatovalo v súdnom rozsudku z roku 1299, už Budunovi synovia neobnovili.
Tento hrad sa nazýval aj menom Makovica podobne ako hrad pri Zborove. Názov Makovica je slovenského pôvodu. Slováci označovali týmto názvom okrúhlu formu vrchu, podobajúcu sa makovici. Pre hrad Makovicu pánov z Ploského sa v nedatovanej listine (z čias pred r. 1299) kráľa Ondreja III. použil maďarský názov Kerekko (Kerekku), teda okrúhli kameň - skala, ale tento pomaďarčený názov sa neujal.
Hrad postavili na vyčnievajúcom skalnom podloží vystupujúcom z vrchu severne nad obcou. To zabezpečuje neprístupnosť lokality zo severnej a západnej strany. Východná a južná strana boli chránené mohutnou priekopou vysekanou do skalného podložia. Vrch skalného brala má takmer štvorcový pôdorys s rozmermi 52 x 50 m a tvorí obytnú plochu hrádku. Tá bol na okraji pravdepodobne chránená obvodovým opevnením. V najvyššie položenej časti plošiny na severnej strane, neďaleko severovýchodného nárožia, bola kruhová kamenná veža vystavaná z miestneho ryolitu. Veža s vnútorným priemerom 3,6 m a vonkajším okolo 7,6 až 8 m svojím kubusom čiastočne presahuje okraje obvodového opevnenia. Ďalšie murované objekty v interiéri hradu pravdepodobne neboli.
Stopy po hrádku sú na skalnej plošine, na okraji ktorej je väčšia pravidelná vyvýšenina – stopa po obvodovom opevnení. Stopy po kamennej veži sú v najvyššej časti plošiny a ešte dnes je odčítateľný jej kruhový pôdorys. Iné stopy po murovaných objektoch na plošine nie sú, ale podľa dispozície predpokladáme, že na plošine boli drevené obytné aj hospodárske objekty.


Miesto

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.