CPR Sigord

Všetky úlohy z hry CPR Sigord

Na ceste

Základné informácie o úlohe

Lokalita CPR
Kategória les
Počet bodov 25
Typ úlohy Geo-Kvíz

Popis: Izraeliti odišli z Egypta a Boh ich viedol až k červenému moru. Faraón ich však začal prenasledovať so svojou armádou. Keď sa blížilo faraónovo vojsko, Boh prikázal Mojžišovi, aby svojou palicou udrel po vodách mora. To sa rozostúpilo a celý Izrael prešiel na druhý breh, kým egyptské vojsko sa nakoniec utopilo vo vodách červeného mora. Tento prechod mal pre Izrael veľký význam a pripomínal si ho každý rok. Keď Izrael prešiel na druhú stranu mora stal sa slobodným a ďalej putoval po púšti k zasnúbenej zemi.

Ďalšie slovo kľúča nájdeš v Ex 34,6 a je to 3 slovo.

Čo myslíš, čo sa Mojžiš naučil z udalosti prechodu cez červené more? K tejto udalosti si pozri text v Ex 14, 15 - 31


Kvíz

Otázka: Čo mal Mojžiš urobiť, aby sa vody červeného mora po prechode izraelitov zliali späť?
Možnosti:
  1. utekať od mora
  2. vystrieť palicu
  3. obetovať baránka
  4. vystrieť ruku

Miesto

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.