CPR Sigord

Všetky úlohy z hry CPR Sigord

Na ceste

Základné informácie o úlohe

Lokalita CPR
Kategória les
Počet bodov 25
Typ úlohy Geo-Kvíz

Popis: Mojžiš ešte putoval asi 40 rokov po púšti až prišiel čas, keď mal Izrael vstúpiť do zasnúbenej zeme. Mojžiš však sa na ňu mohol iba pozrieť z diaľky a zamrel na vrchu pred zasnúbenou zemou. Izrael vošiel do zasnúbenej zeme pod vedením Jozueho. Túto udalosť si môžeš prečítať v texte knihy Dt 32, 58 - 52.

Posledné slova kľúča nájdeš v Dt 31, 14 - je to 10 slovo, Lv 3,17 - pozri si 3 slovo a posledné je v Mt 24, 48 - tu je to posledné slovo vo verši.

Slov, ktoré tvoria kľúč pre vstup do zasnúbenej je veľa. Potrebuješ ich poskladať tak, aby si vytvoril vetu z Božieho slova. Ak sa ti to nedarí, tak v Niektorom z ďalších bodov nájdeš pomôcku, ktorá ti pomôže poskladať daný citát.


Kvíz

Otázka: Ako sa volal vrch, na ktorom zomrel Mojžiš?
Možnosti:
  1. Sinaj
  2. Hor
  3. Nebo
  4. Morjah

Miesto

O projekte

Objavujme.sk je projekt turistického portálu Podmevon.sk a vývojárskeho štúdia Pathfinger. Objavujme.sk je vo fáze otvorenej beta verzie. Všetko funguje, ale ďalšie funkcie ešte pribudnú. Ak ste našli chybu, alebo máte tip na nejakú zaujímavú funkciu, napíšte nám prosím.